API för utvecklare och integration

Hämta realtidsdata

Vårt API ger möjlighet att enkelt hämta ut den data som fordonen genererar för användning i andra system. Informationen är tillgänglig i realtid och hämtas med enkla HTTP-anrop. Det går bland annat att få ut körjournaler, realtidsposition och koordinater för tidigare körningar.

Integrera med befintliga system

Vi har flertalet kunder som integrerar realtidsdata från GPSjournal med egna befintliga verksamhetssystem. Vi gör också kundanpassade webbtjänster och funktioner för export av data i olika filformat.

Inloggning

Glömt lösenordet