GPSjournal mobilapp

Mobilapp till din smartphone

GPSjournal finns som app för iOS och Android. Den är gratis att ladda ner men kräver att du har en GPS-enhet från GPSjournal installerad i fordonet samt de inloggningsuppgifter till GPSjournal som du får efter installationen.

I appen kan du se och söka resor i din körjournal, skriva kommentarer till resorna samt välja vilka resor som är privata eller i tjänst. Det finns också en mycket bra och kraftfull kartfunktion i appen där fordonets position, hastighet och körriktning visas med bara några sekunders fördröjning.

Mobilappen ingår i priset och kostar inget extra att använda.

Inloggning

Glömt lösenordet