FAQ

Är resa till och från arbetet tjänsteresa?

Nej, resor mellan hemmet och arbetsplatsen räknas som privatresa.