GPSjournal » Tekniken i GPSjournal » Digital körjournal i arbetet

Digital körjournal i arbetet

Förenkla för föraren och företaget

Allt fler företag ser fördelarna med att använda digital körjournal i arbetet. Det är bara att starta bilen och köra, under tiden skapas en exakt körjournal som används för att redovisa yrkesfordonens användning till Skatteverket och undvika skönstaxering vid revision.

Spara tid och öka service

GPSjournal underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag som exempelvis transportledning, budfirmor eller jourverksamheter då man enkelt kan hitta närmaste fordon för uppdraget. Företaget sparar tid och pengar och förbättrar servicen gentemot kunderna.

Samtycke och integritetsskydd

Tidigare behövdes samtycke från föraren för att installera digital körjournal men det har ändrats från 2014. Facket har rätt till delaktighet och information, de har dock inte rätt att motsätta sig beslutet så länge man som arbetsgivare följer GDPR och kollektivavtalet. Det är enkelt att begränsa vilken information som samlas in och hur länge den sparas för att skydda förarens integritet i enlighet med GDPR.

Kontakta oss med din beställning eller med dina frågor om digital körjournal från GPSjournal