GPSjournal » Tekniken i GPSjournal » Undvik förmånsbeskattning på tjänstebil

Så undviker ni förmånsbeskattning för tjänstebil 

Hur undviker vi förmånsbeskattning vid en eventuell granskning?  

Tjänstebilen ska främst användas i tjänsten. Dessa får inte köras privat mer än i vad Skatteverket kallar ringa omfattning, vilket innebär vid max 10 tillfällen eller 100 mil per år. Till skillnad från en förmånsbil som både får användas i tjänsten och privat, men förmånsbeskattas därefter.

Vid en revision är det upp till den anställde att bevisa att tjänstebilen inte körts privat mer än i just ringa omfattning för att undvika förmånsbeskattning. Det bästa och mest effektiva bevismaterialet är en fullständig körjournal. GPSjournal följer alla Skatteverkets rekommendationer.

GPSjournal digital körjournal ger dig GPS-positionering på karta ser du var fordonen är just nu med några sekunders fördröjning.

GPSjournal för elektronisk körjournal åt dig

Allt du behöver göra är att köra – GPSjournal skapar körjournalen enligt Skatteverkets rekommendationer utan att du behöver göra något. Vi ser till att körjournalen alltid följer Skatteverkets regler även om de skulle ändras. När som helst kan du logga in och skriva ut din körjournal.