GPSjournal » Körjournal för tjänstebil

Körjournal för tjänstebil

Alla tjänstebilar måste ha en körjournal för att kunna skilja på resor i arbetet och privata resor. Här listar vi fördelarna med att använda en elektronisk körjournal som automatiskt registrerar alla resor som bilen gör.

Fördelar med elektronisk körjournal för tjänstebil

  • Alla resor registreras automatiskt enligt skatteverkets regler.
  • Föraren kan fylla i specifika uppgifter om resan direkt i mobilen.
  • Se tjänstebilars GPS-position direkt på karta i realtid.
  • Automatiskt sätta olika förare med digitalt nyckelskåp och RFID-tagg eller kort .
  • Enkelt ändra tjänsteresa till privat resa eller omvänt.
  • Överblick om någon förare använder tjänstebilen privat mer än i ringa omfattning.
  • Vid drivmedelsförmån beskattas förare endast för privata resor.
  • Kontroll över vilken trängselskatt/infrastrukturavgift förare behöver betala för sina privata resor.

Vad räknas som yrkesfordon eller tjänstebil?

Yrkesfordon och tjänstebil är fordon som ägs av företaget och som personalen använder för att kunna utföra sitt arbete. Ett sådant fordon ska endast köras i tjänst eller alternativt inte användas privat mer än i ringa omfattning, vilket innebär max 10 tillfällen eller 100 mil per år.

Nyckelskåp

Tjänstebil med flera förare

Har företaget en tjänstebil som körs av flera förare rekommenderar vi att även skaffa ett digitalt nyckelskåp där bilens nycklar förvaras. Varje förare kvitterar då ut bilnycklarna när de ska använda fordonet och de blir automatiskt uppskrivna som förare i bilens körjournal. När de har använt klart fordonet lämnar de tillbaka nycklarna i nyckelskåpet.

Vill du veta mer om körjournal för tjänstebil?

Kontakta oss om du vill att vi berättar mer om fördelarna på GPSjournal som elektronisk körjournal. Du kan även beställa din digitala körjournal direkt här på webbsidan.