GPSjournal » Körjournal för förmånsbil

Körjournal för förmånsbil

Alla förmånsbilar bör ha en körjournal för att kunna skilja på resor i arbetet och privata resor. Här listar vi fördelarna med att använda en elektronisk körjournal som automatiskt registrerar alla resor som bilen gör.

Fördelar med elektronisk körjournal för din förmånsbil

  • Alla resor registreras automatiskt.
  • Fyll i specifika uppgifter om resan direkt i din mobil.
  • Enkelt ändra tjänsteresa till privat resa eller omvänt.
  • Du kan i efterhand ange resan som privat och dölja den i körjournalen.
  • Överblick omfattande tjänstekörning vilket ger minskat förmånsvärde på bilen.
  • Vid drivmedelsförmån beskattas du endast för privata resor.
  • Kontroll över vilken trängselskatt/infrastrukturavgift du behöver betala för dina privata resor.

Vill du veta mer om körjournal för förmånsbil?

Kontakta oss om du vill att vi berättar mer om fördelarna på GPSjournal som elektronisk körjournal. Du kan även beställa din digitala körjournal direkt här på webbsidan.