FAQ

Hur fungerar en digital körjournal?

En GPS-enhet monteras i ditt fordon och skickar kontinuerligt information till vårt system och till appen. I appen ser du tydligt om resan har registrerats som privat eller tjänsteresa. Vi kan styra din registrering utefter dina önskemål, kanske vill ni gå enligt arbetstider? Eller så väljer ni en fast registrering och att ni själva manuellt ändrar resan vid behov.

När du loggar in på GPSjournal kan du se din körjournal, fylla i ytterligare information om resorna och ta fram underlag för vidare debitering. Du kan även söka på tidigare resor och skriva ut en fullständig körjournal.

GPSjournal är tillgängligt dygnet runt, året runt och systemet är enkelt, driftsäkert och flexibelt med möjlighet till fler tjänster. Allt till en fast månadskostnad.