FAQ

Hur länge måste körjournalen sparas?

Skatteverket rekommenderar att du sparar körjournalen i 7 år. Hos oss kan ni spara körjournalen, med all information som Skatteverket rekommenderar, så länge ni önskar och de kan även exporteras.

GPSjournal lagrar däremot data från live-kartan i 60 dagar. Med denna data kan man gå tillbaka 60 dagar och se en exakt färdväg för fordonet på en karta där även hastighet och färdriktning visas. På kartan visas också alla stopptillfällen. Denna information sprar vi en begränsad tid.