FAQ

Kan GPSjournal integreras med andra system?

Ja, GPSjournal har ett API som andra system kan ansluta till och hämta data.