FAQ

Kan jag få lägre förmånsvärde om jag gör många tjänsteresor med bilen?

Ja, om du kör 3000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån och arbetsgivaren kan minska ditt bilförmånsvärde med 25 %. En digital körjournal gör det enkelt att se om du kommit upp i denna körsträcka för tjänsteresor.