FAQ

Måste man ha en MBL-förhandling för körjornalen?

Prata alltid med ert fackförbud vid större förändringar i verksamheten. Syftet med en MBL-förhandling är att redogöra företagets syfte med införandet. Detta för att undvika att GPS-spårningen nyttjas på ett felaktigt sätt.