FAQ

Vad är skillnaden på förmånsbil och tjänstebil?

En förmånsbil är en löneförmån som du som arbetstagare betalar skatt för. Denna bil får du använda både i arbetet och privat. Om bilen körs mer än 3 000 mil i tjänsten under inkomståret kan arbetsgivaren minska bilförmånsvärdet med 25 procent.

En tjänstebil är en bil som endast används i tjänsten, förutom att den tillåts att köras i ”ringa omfattning” privat. Med detta menas maximalt 10 tillfällen eller maximalt 100 mil per år. Dessa privata resor är då skattefria.