FAQ

Vad händer om GPS-täckning saknas på exempelvis landsbygden?

När GPS-enheten tappar kontakt med GSM/GPRS så lagras koordinaterna i minnet på den. När sen enheten återfår kontakt med GSM/GPRS skickas datan över till GPSjournals servrar.