FAQ

Vad händer om jag kör mer än ”ringa omfattning”?

När en anställd använder arbetsgivarens bil för privata resor i mer än ringa omfattning blir bilen en skattepliktig förmån och ska beskattar enligt detta.