FAQ

Vad räknas som yrkesfordon eller tjänstebil?

Yrkesfordon och tjänstebil är fordon som ägs av företaget och som personalen använder för att kunna utföra sitt arbete. Ett sådant fordon ska endast köras i tjänst eller alternativt inte användas privat mer än i ringa omfattning, vilket innebär max 10 tillfällen eller 100 mil per år.