FAQ

Vad säger Datainspektionen om GPS-spårning?

Det är tillåtet att med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen använda positioneringsteknik för följande ändamål:

  • Logistik och fördelning av resurser
  • Säkerhet
  • Framställning av statistik
  • Klagomålshantering och kundservice
  • Elektronisk körjournal

För att behandlingen ska vara tillåten krävs naturligtvis att den sker i överensstämmelse med personuppgiftslagen.