GPSjournal » Körjournal för tjänstebil » Beskattning av drivmedelsförmån

Beskattning av drivmedelsförmån

Drivmedelsförmån innebär att arbetsgivaren betalar för det drivmedel en anställd använder i förmånsbil eller egen bil och är skattepliktig för privata resor. Detta gäller alla drivmedel, även el och andra miljöbränslen.

Beskattning av drivmedelsförmån skall göras för alla privata resor. Om det inte går att särskilja på privata resor och tjänsteresor skall all förbrukning av drivmedel beskattas.

GPSjournal digital körjournal ger dig GPS-positionering på karta ser du var fordonen är just nu med några sekunders fördröjning.

Fördelar med digital körjournal vid drivmedelsförmån

  • Håll reda på vilka resor som görs i tjänst och vilka som är privata
  • Enkelt att ange en resa som privat eller tjänsteresa direkt i app.
  • Beskattning enbart på värdet för drivmedel som förbrukas vid privata resor

Skattefrihet på el som drivmedelsförmån

Laddel på arbetsplatsen blir tillfälligt skattefri 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026. Laddningen måste ske vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Observera att skattefrihetten inte gäller laddning vid bostad där hemmakontor eller företagslokal finns. Lär mer om skattefriheten för laddel.

Vad är värdet på drivmedelsförmån?

Värdet på din drivmedelsförmån är marknadsvärdet på det drivmedel som du förbrukar för dina privata resor. Har du en körjournal kan du enkelt få fram hur många mil som du kört privat och i tjänsten. Notera att förmånsbeloppet blir hela drivmedelskostnaden för månaden om du inte kan visa upp vilka resor som var tjänsteresor respektive privata resor.

Räkna ut drivmedelsförmån för förmånsbil

Om du har drivmedelsförmån och förmånsbil betalar du skatt på 1,2 gånger kostnaden för drivmedel du förbrukar på privata resor. Formeln för att räkna ut drivmedelsförmånen för förmånsbil per månad är:
drivmedelsförmån = (drivmedelskostnad/totalt antal körda mil) x antal privata mil x 1,2

Räkna ut drivmedelsförmån för privat bil

Om du kör din privata bil i tjänsten och får betalt drivmedel av din arbetsgivare ska du betala för de mil som du kör privat med bilen. Formeln för att räkna ut drivmedelsförmånen för privat bil per månad är:
drivmedelsförmån = (drivmedelskostnad/totalt antal körda mil) x antal privata mil

Vill du veta mer om körjournal för förmånsbil?

Kontakta oss om du vill att vi berättar mer om fördelarna på GPS Journal som digital körjournal. Du kan även beställa din digitala körjournal direkt här på webbsidan.